எங்களுடன்

முன்னேறுங்கள்

எமது

சேவைகள்

புதுமை மற்றும் உன்னத சேவையினை உங்களுக்கு வழங்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்ட எமது சேவைகள், நிதித் தீர்வுகளை உங்களுக்கு அளிக்கின்றோம்.

டிஜிட்டல்

நிதி திட்டங்கள்

எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும்

உங்கள் டிஜிட்டல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், வங்கியியல் சேவைகளை நாம் மீள் நிர்ணயித்துள்ளோம்!

வர்த்தக கடன்கள்

அனைத்து வகை வர்த்தகங்களுக்கும்

உங்கள் வர்த்தக தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், நாம் ஒவ்வொரு கடன்களையும்  கடன் திட்டங்களாக வடிவமைத்துள்ளோம்.

அழையுங்கள்

+ 94 11 4317317

ஃபேக்டரிங்

உங்கள் பெறுதிகள்  குறித்து கவலை கொள்கின்றீர்களா?

உங்கள் பெறுதிகளை பெற்றுக்கொடுக்கும் பணியினை உங்களுக்காக நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக்கொள்கின்றோம்.

அழையுங்கள்

+ 94 11 4317317

நிலையான வைப்புகள்

பாரிய வளர்ச்சி, வலுவான மேம்பாடு

உங்கள் நிதி இலக்குகளை துரிதமாக நீங்கள் அடையும் வகையில், மிகச்சிறந்த சந்தை விகிதங்களை நாம் அளிக்கின்றோம்

அழையுங்கள்

+ 94 11 4317317

அதிக இலாபத்தை எதிர்பார்க்கின்ரீர்களா?

உங்கள் முதலீடுகள் மீது மிகச்சிறந்த இலாபத்தை கட்டமைத்துக்கொள்ள எமது நிபுணர்களுடன் கலந்துரையாடுங்கள்

அழையுங்கள்

+ 94 11 4317317

 
 
 
 
 
 

நாம் யார்?

கொழும்பு ட்ரஸ்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி ஆனது, டயலொக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சி இன் துணை நிறுவனமாக செயற்படுகின்றது.

1988 ஆம் ஆண்டின் 78 ஆம் இலக்க நிதி நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையினால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளோம். நிலையான வைப்புகள், லீசிங் வசதிகள், குத்தகை கொள்வனவுகள், மார்ஜின் வர்த்தகம், அடமான கடன்கள், துவை கடன்கள், சுழலும் கடன்கள், காசோலை கழிவுகள், ஃபேக்டரிங் மற்றும் ஏனைய கடன் வசதிகள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன.

இந்த நிறுவனத்தின் முன்னால் பெயர் கொழும்பு ட்றஸ்ட் பைனான்ஸ் பிஎல்சி. அது 1981ம் ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

எமது நோக்கம்

நிதிச்சேவைகள் தொழிற்துறையில் மிகச்சிறந்த சக்தியாக உருவெடுத்தவாறு, நம்பிக்கை மிகுந்த மற்றும் புத்தாக்கமிகு முழுமையான நிதிச் சேவைத்தீர்வுகளை அளித்தல்.

எமது இலக்கு

புத்தமைவு நிதித் தீர்வுகளை வித்தியாசமிகுந்த பெறுமதி சேர் வாடிக்கையாளர் சேவையுடன் அளிப்பதோடு, உயர் சேவை உன்னதத்தினை பேணுதல்.

 

எமது முகாமைத்துவம்

 

ரேணுகா பெர்னாண்டோ

தலைவர்

 திருமதி ரரணுகா பெர்னாண்ர ா 2020 ரம 22 முதை் யபைாக் லெனான்ஸ் பிஎை்சியின் இயக்குனர்கள் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கெ்ெ ்டுள்ளார். திருமதி. பெர்னாண்ர ா தற்ரொது யபைாக் ஆசிஆ ் ா பிஎை்சியின் குழு தலைலம டிஜி ் ை் ரேலவ அதிகாரியாக ெணியாற்றுகிறார்.

... மேலும் வாசிக்க

  • LinkedIn
Renuka Fernando.jpg

சுபுன் வீரசிங்க

பணிப்பாளர்

திரு. வீரசிங்க அவர்கள், தொலைத்தொடர்பாடல் துறையில் தமது பணிவாழ்வினை 1999ம் ஆண்டு டயலொக் ஆசிஆட்டா இல் இணைந்து கொண்டதன் ஊடாக ஆரம்பித்ததுடன்...

மேலும் வாசிக்க

  • LinkedIn

பற்றிக் பிரியன் எதிரிசிங்க

பணிப்பாளர்

திரு. பற்ரிக் ப்ரியன் எதிரிசிங்க அவர்கள், தனியார் துறை மற்றும் நிபுணத்துவ பயிற்சி ஆகியவற்றில் 15 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவத்தினை கொண்டுள்ள பட்டய கணக்காளராக...

மேலும் வாசிக்க

  • LinkedIn

ரொஷான் ஹெட்டியாராச்சி

பணிப்பாளர்

திரு. ரொஷான் ஹெட்டியாராச்சி அவர்கள், தொழிற்துறை வழங்கறிஞராவார். அசல் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களில் பரந்த... மேலும் வாசிக்க

  • LinkedIn

ஷெயந்த அபயக்கோன்

பணிப்பாளர்

திரு. ஷெயந்த அபயக்கோன் அவர்கள், தற்போது, மலேஷியாவின் கோலாலம்பூர் நகரை தளமாக கொண்டு செயற்படும், ஆசிஆட்டா குழும Bhd., இன் முழு உரித்துப்பெற்ற துணை நிறுவனமாக...

மேலும் வாசிக்க

  • LinkedIn

அசங்க பிரியதர்ஷன

தலைமை நிர்வாக அதிகாரி / பணிப்பாளர்

திரு. அசங்க பிரியதர்ஷன அவர்கள், கொழும்பு ட்ரஸ்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி (“CTF"), இன் பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாக 2018 ஏப்ரல் 06ம் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரும்... மேலும் வாசிக்க

  • LinkedIn
 

அண்மை ச்செய்திகள்

இலங்கையின் முதன்மை மொபைல் தொலைத்தொடர்பு செயற்பாட்டாளராக விளங்கும் டயலொக் ஆசிஆட்டா , கொழும்பு ட்ரஸ்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி (“CTF"), இன் 80.34 சதவீத பங்குகளை 1.072 பில்லியன் ரூபா ($7 million) கொடுத்து கையேற்றுள்ளதாக செவ்வாய்க்கிழமை...

கொழும்பு ட்ரஸ்ட் பினான்ஸ், கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனை மற்றும் பங்குடமையாளர்களின் அனுமதியுடன், உரிமை பிரச்சனை விடயம் தொடர்பாக ரூ. 600 மில்லியன்களை திரட்டவுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. 

கொழும்பு ட்ரஸ்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி (CTF) இனை கடந்த செப்டெம்பர் மாதம் கையகப்படுத்தியதன் ஊடாக, டயலொக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சி ஆனது, கொழும்பு ட்ரஸ்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி இனை கடந்த செப்டெம்பர் மாதம் கையகப்படுத்தியதன் ஊடாக,...

Please reload

விபரக்குறிப்பு 

32,000+

மகிழ்ச்சிகரமான வாடிக்கையாளர்கள்

1,297 Mn

மில்லியன் கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது

60 Mn

மில்லியன் மார்ஜின் வணிக செயற்பாடுகள்

723 Mn

மில்லியன் நிலையான வைப்புகள்
 
 

எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உங்களிடமிருந்து பதில் கேட்க காத்திருக்கின்றோம்

பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலயம்:

இல.475 யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 00200

இலங்கை 

 

கொழும்பு

1ம் மாடி,

இல. 57 ஸ்ரீமத் அனகரிகா, தர்மபால மாவத்தை,

கொழும்பு 03,

இலங்கை.

கண்டி

21, குமார வீதி, கண்டி

திங்கள் - வெள்ளி (காலை 9 - மாலை 3)

வார இறுதி நாட்களில்: மூடப்பட்டிருக்கும்

மின்னஞ்சல் :        financialservice@dialog.lk

தொலைபேசி :   0114317317 (கொழும்பு)

                                              081 7596600(கண்டி)

தொலைநகல் :   0114317335 (கொழும்பு)

                                              081 7596601 (கண்டி)